.
.
: .
. http://www.stihi.ru/avtor/andreip...

...

...
.
-------

.
---- ----

................ .
...
...
.
..............
.
...............

!!!


...
. .
.
..................... .

...
.
.
---- ----

׸
...

... ... .

: (http://poem4you.ru/kostlo)