.
.http://neizvestniy-geniy.ru/users/11998.html
.
http://neizvestniy-geniy.ru/users/9637.html

http://neizvestniy-geniy.ru/cat/music/other/204541.html
( )
... .


...... .
..... .( ......
......... )
--- ?!
............. ?


,
.
,


.( )...
. - ,


...
(), .

... ܓ... .

?
,
...
, .
.

--- ?!
............. ?

: (http://poem4you.ru/kostlo)